Phân phối Mỹ phẩm

2023

Mỹ Phẩm Sinh Học

Vạn Minh group với tầm nhìn sứ mệnh "Trở thành tập đoàn sở hữu thương hiệu hàng đầu và uy tín", với 3 nhóm dịch vụ hoạt động trọng tâm là Mỹ phẩm, Thẩm mỹ, Học viện đào tạo.

Các thương hiệu