Phân phối Mỹ phẩm

Academy

2023

Học viện Đào tạo

Vạn Minh group với tầm nhìn sứ mệnh "Trở thành tập đoàn sở hữu thương hiệu hàng đầu và uy tín", với 3 nhóm dịch vụ hoạt động trọng tâm là Mỹ phẩm, Thẩm mỹ, Học viện đào tạo.

Thương hiệu